കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം മലയാളം  പദ്യം ചൊല്ലലില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ മുതലക്കോടം SGHSS -ലെ അഭിനന്ദ് കൃഷ്ണ പി മോഹന്‍

HSS വിഭാഗം മലയാളം പ്രസംഗത്തില്‍ Bഗ്രേഡ് നേടിയ ഉപ്പുതറ SPHSS -ലെ ജിജോ ജോര്‍ജ്

HSS വിഭാഗം തമിഴ്  പദ്യം ചൊല്ലലില്‍   A ഗ്രേഡ് നേടിയ തൊടുപുഴ ജയ്റാണി EMHS -ലെ സാവിത്രിക്കുട്ടി   എസ്

HSS വിഭാഗം കന്നഡ  പദ്യംചൊല്ലലില്‍  A ഗ്രേഡ് നേടിയ പെരുവന്താനം SJHSS -ലെ ആര്യാമോള്‍ രഘുനാഥന്‍


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: