കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HS വിഭാഗം ചാക്യാര്‍കൂത്ത്‌ മത്സരത്തില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ കുമാരമംഗലം MKNMHSS  -ലെ നവനീത് എം ശര്‍മ

HS വിഭാഗം നാടോടിനൃത്ത മത്സരത്തില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ തൊടുപുഴ ജയ്റാണി EMHSS -ലെ മരിയ സണ്ണി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: