കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം ഹിന്ദി പദ്യം ചൊല്ലല്‍ – A ഗ്രേഡ്- ALBY AUGUSTINE, FMGHSS KOOMPANPARA

HSS വിഭാഗം ചിത്ര രചന – വാട്ടര്‍ കളര്‍ -B ഗ്രേഡ്-ANCHITHA TERESA GEORGE, SGHSS മുതലക്കോടം

HSS വിഭാഗം കാര്‍ട്ടൂണ്‍ -B ഗ്രേഡ്- അലക്സ്‌ റുബന്‍, STEMHSS അട്ടപ്പള്ളം

HSS വിഭാഗം ട്രിപ്പിള്‍ ജാസ് – B ഗ്രേഡ്- DILJO JOSE, MKNM HSS കുമാരമംഗലംAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: