കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HS വിഭാഗം ഭരതനാട്യം – B ഗ്രേഡ്- കൃഷ്ണപ്രിയ എസ് നായര്‍, ജയ്റാണി EMHSS തൊടുപുഴ

HS വിഭാഗം കുച്ചുപ്പുടി –B ഗ്രേഡ്- മീര കെ എം, SJHSS പെരുവംതാനം

HS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് പദ്യം ചൊല്ലല്‍ – B ഗ്രേഡ്- ലീന കെ ജെയിംസ്, SSHSനെടുംകണ്ടം

HS വിഭാഗം ഹിന്ദി പദ്യം ചൊല്ലല്‍ – B ഗ്രേഡ്- ആശിഷ് മാത്യു ജോര്‍ജ്, SSHS നെയ്യശ്ശേരി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: