കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം ലളിതഗാനത്തില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ കൂമ്പന്പാറ FMGHSS -ലെ ഫാത്തിമ മോഹന്‍

HSS വിഭാഗം കഥകളി സംഗീതത്തില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ കുമാരമംഗലം MKNM HSS -ലെ  പല്ലവി കുമാര്‍

HSS വിഭാഗം ഭരതനാട്യ മത്സരത്തില്‍ Aഗ്രേഡ് നേടിയ പെരുവന്താനം SJHSS -ലെ മീനു കെ എം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: