കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം ഓട്ടന്‍തുള്ളല്‍ മത്സരത്തില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ നന്ദു പി സോമന്‍, GHSS രാജാക്കാട്

HSS വിഭാഗം അറബിക്‌ പദ്യംചൊല്ലലില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ രാധിക  എസ് , MKNM HSS കുമാരമംഗലം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: