കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം അറബിക്‌ ഉപന്യാസം -B ഗ്രേഡ്- ഷഫീന ടി എസ് , SGHSS വാഴത്തോപ്പ്

HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കഥാരചന -B ഗ്രേഡ്- പ്രവീണ കെ പി, NSS HSS മണക്കാട്

HSS വിഭാഗം മലയാളം കവിതാരചന -B ഗ്രേഡ്- അജയകുമാര്‍ ഡി, SGHSS മുതലക്കോടം

HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന -B ഗ്രേഡ്- ഒലീവിയ പോള്‍, NSS HSS മണക്കാട്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: