സംസ്ഥാന കലോത്സവ വിജയികള്‍ – ഇടുക്കി ജില്ല

HSS വിഭാഗം ഉര്‍ദു പദ്യം ചൊല്ലലില്‍ A ഗ്രേഡ് നേടിയ സജ്ന ബഷീര്‍, HSS വിഭാഗം അറബിക്‌ കഥാരചനയില്‍ A ഗ്രേഡ്നേടിയ ഷഫീന ടി എസ് – ഇരുവരും  SGHSS വാഴത്തോപ്പ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: